Mer information

Brand & Säkerhet i korthet

Brand & Säkerhet i Helsingborg AB är ett svenskt, privatägt säkerhetsföretag som tillhandahåller
produkter och lösningar inom lås, inbrottslarm, brandlarm, kameraövervakning och passage.

Brand & Säkerhet är ett mycket ekonomiskt stabilt företag och vi har tilldelats AAA-rating.

Affärsidé

Brand & Säkerhets affärside är att skapa en trygg och säker miljö inom företag, förvaltningar och bostäder.

Kvalitetspolicy

Kunden är den som definierar vad som är kvalitet inom Brand & säkerhet i Helsingborg AB.
Detta gäller såväl funktionell som teknisk kvalitet.

Utifrån detta ska vi erbjuda kundanpassade produkter och systemlösningar med högsta kvalitet på såväl produkter som tjänster.

Kunden ska få det som kunden köpt, i rätt tid, till rätt pris och med rätt kvalitet