Säkerhet

 

Brandlarm och utrymningslarm 

Brand & Säkerhet är certifierad anläggarfirma enligt SBF 1008:2 för brandlarm och utrymningslarm, med behörig ingenjör. Brandlarm kräver kompetens och erfarenhet för att systemen ska fungera korrekt.

Vi har serviceavtal med ett stort antal företag till exempel Rikshem, Wihlborgs Fastighets AB och Catena m flera, där vi bland annat utför projektering, installation, underhåll, månads- kvartalsprov samt årsservice.

Vi är certifierade på Eltek Honeywell och Esmi/Pelco Schneider brandlarm.

Passage

Med passagekontroll har Ni fullständig kontroll över vilka som har tillträde till Era lokaler.
Passagesystemet kan byggas ut med lösningar för att kommunicera med hyresgäster, bokning av allmänna utrymmen och porttelefoner.

Våra tekniker har utbildning på fabrikaten APTUS, RCO, Bewator/Siemens, ARX, Axema med flera.

Brand & Säkerhet kan erbjuda Serverhosting inom passage. Vi tar då hand om Ert passagesystem och det enda Ni behöver göra är att anmäla förändringar, beställa brickor o.s.v så sköter vi resten.

Inbrottslarm 

Brand & Säkerhet erbjuder alla typer av larm. Från de grundläggande till de mest avancerade systemen. Det betyder att vi kan hjälpa er med just de lösningar som ni behöver. Vi har certifiering enligt SSF 1015, utgåva 2, vilket betyder att vi har befogenhet och kompetens att handha de mest avancerade lösningarna..

Brand & Säkerhet är vana vid stora projekt som ofta handlar om integration. Det innebär att det i samma systemlösning kombineras olika typer av larm med passagesystem, kamerateknik och lås

CCTV

Behovet av att kunna övervaka och identifiera ökar snabbt på säkerhetsmarknaden. Den snabba tekniska utvecklingen inom kameraövervakning gör systemen mer intelligenta, kompakta, och kostnadseffektiva.

Brand & Säkerhet har stor kunskap inom detta område och är certifierad anläggarfirma enligt  SSF 1061, utgåva 2, följer den svenska standarden SS–EN 50132 och kan erbjuda ditt företag intelligenta kameraövervakningssystem för varje behov.