Produktområden

Brandlarm och utrymningslarm 

Vi är certifierad anläggarfirma enligt SBF 1008 för brandlarm och utrymningslarm, med behörig ingenjör enligt SBF 1007.

Vi är certifierade på Eltek Honeywell och Esmi/Pelco Schneider brandlarm.

Inbrottslarm 

Vi är certifierad anläggarfirma enligt SSF 1015, larmklass 1 & 2, med behörig ingenjör enligt SSF 1016.

Vi erbjuder flera typer av larmsystem, från grundläggande till de mest avancerade. Det betyder att vi kan hjälpa er med just de lösningar ni behöver. 

Passagesystem

Med passagekontroll har ni fullständig kontroll över vilka som har tillträde till era lokaler.
Passagesystem kan byggas ut med lösningar för att kommunicera med hyresgäster, bokning av allmänna utrymmen och porttelefoner.

Vi erbjuder serverhosting till ert passagesystem som i korthet kan innebära att vi handhar er databas och kan sköta löpande förändringar såsom programmering av nya brickor, namnbyte i porttelefonregister med mera.

Kamerabevakningssystem

Vi är certifierad anläggarfirma enligt SSF 1061, med behörig ingenjör enligt SSF 1062.

Den snabba tekniska utvecklingen inom kameraövervakning gör systemen mer intelligenta. Kamerabevakningssystem kan idag utföra mycket mer än enbart bildinspelning. 

Vi erbjuder serverhosting till ert kamerabevakningssystem.

Låssystem och dörrautomatiker

Vi utför nyckeltillverkning, montering, reparationer samt installation av låssystem, dörrstängare och dörrautomatiker enligt SSF 200.
Vi är licensierade för de flesta låssystemen, har stor erfarenhet av dörrautomatiker och är väl insatta i SS-EN 16005.

Service- och underhållsavtal

Önskar ni teckna serviceavtal? Oavsett affärsområde ovan sköter vi gärna service och underhåll på er anläggning.